concerten   de orgels   over ons    links   contact   privacy

 

 

Stichting Orgelkring Waterland, gevestigd aan Delfland 37 1447 AX Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Orgelkring Waterland

p/a Delfland 37

1447 AX Purmerend

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Orgelkring Waterland de secretaris is te bereiken via info@orgelkringwaterland.nl of middels bovenstaande adres

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Orgelkring Waterland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Bankrekeningnummer

- CV Artiest

- Algemene gegevens kerk/orgelcomite

- Concertopgaven, incl. data, tijden en namen van uitvoerenden

- E-mailadres voor persberichten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Orgelkring Waterland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN). Het BSN verwerken wij alleen indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat! Bijvoorbeeld voor de belasting aangifte volgens de artiestenregeling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Orgelkring Waterland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of flyer

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Stichting Orgelkring Waterland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Orgelkring Waterland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Orgelkring Waterland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Orgelkring Waterland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Digitale Nieuwsbrief

Voor- en achternaam

U meldt uzelf aan en u kunt u zelf afmelden. Op iedere nieuwsbrief is een zogenaaFmde link om uw gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen dan wel u af te melden van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden 1 jaar na afmelding verwijderd.

Email adres

IP adres

Donateursregister

Voor- en achternaam

Deze gegevens worden 3 jaar na laatste donatie verwijderd uit het register.

Email adres

IP adres

Telefoonnummer

Naamstelling

Het bankrekeningnummer en naam staan in de opgave van onze bank. Deze bankgegevens nemen wij niet over in andere systemen. Voor deze gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn.

Bankrekening nummer

Artiestenregister

Voor- en achternaam

Voor deze gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. Het BSN wordt alleen gevraagd en bewaard als hiervoor een noodzaak is (belastingdienst)

Email adres

BSN nummer

Telefoonnummer

Contract / loongegevens

Bankrekening nummer

Media materiaal

Naam

Op onze website wordt beeldmateriaal gebruikt na toestemming van rechthebbenden. Deze worden van onze website verwijderd na verzoek van een dezer rechthebbenden.

Webadres

Media materiaal

Email berichten

Ontvangen berichten

Ontvangen en Verzonden berichten worden na 5 jaar verwijderd. Uitzondering zijn berichten met een wettelijke verplichting, hierbij wordt de wettelijke termijn gehanteerd.

Verzonden berichten

Persberichten

Naam

Voor het verzenden van persberichten maken wij gebruik van e-mail adressen van redacties e.d. als aangegeven op de websites van media instellingen. Deze gegevens worden bewaard zolang het adres gebruikt kan worden voor het inzenden van persberichten.

E-mailadres voor persbericht

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Orgelkring Waterland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Orgelkring Waterland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Orgelkring Waterland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie verder onze cookie-pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@orgelkringwaterland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Orgelkring Waterland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting Orgelkring Waterland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

2011 (c) ri@rt - Maarssen